INFORMACJE

Na tej stronie znajdziesz wszystkie istotne informacje o wystawach, tytuły jakie będzie można uzyskać, oraz linki do katalogów charcich wystaw

Na około 2 tygodnie przed terminem wystaw opublikowane zostanie wszystko, co jest z nim związane. W tym momencie zostaną również przesłane numery wszystkich zgłoszeń.

PRZYDATNE LINKI

Wystawy odbędą się w przepięknym, starym Parku w Świerklańcu (Śląsk)  w dniach 31.08.2024 (sobota) – KLUBOWE i  01.09.2024 (niedziela) – FCI ECSHS

Charcik włoski (Italian Greyhound) (FCI 200)
Chart afgański (Afghan Hound) (FCI 228)
Chart afrykański (Azawakh) (FCI 307)
Chart arabski (Sloughi) (FCI 188)
Chart hiszpański (Galgo espańol) (FCI 285)
Chart perski (Saluki) (FCI 269)
Chart rosyjski borzoj (Barzoi) (FCI 193)
Chart polski (Polish Greyhound) (FCI 333) (KLUBOWA CHARTÓW POLSKICH + FCI ECSHS)
Chart szkocki (Deerhound) (FCI 164)
Chart węgierski (Magyar Agar) (FCI 240)
Greyhound (FCI 158)
Whippet (FCI 162)
Wilczarz irlandzki (Irish Wolfhound) (FCI 160)

Cirneco dell’Etna (FCI 199)
Pies Faraona (Pharaoh Hound) (FCI 248)
Podenco kanaryjski (Podenco Canario) (FCI 329)
Podenco z Ibizy (Podenco Ibicenco) (FCI 89)
Podenco z Ibizy krótkowłosy (Podenco Ibicenco a pelo corto)
Podenco z Ibizy szorstkowłosy (Podenco Ibicenco a pelo alambre)
Podengo portugalski (Podengo Português) (FCI 94)
Podengo portugalski krótkowłosy duży (Podengo Português Grande a pelo liso)
Podengo portugalski krótkowłosy miniaturowy (Podengo Português Pequeno a pelo liso)
Podengo portugalski krótkowłosy średni (Podengo Português Medio a pelo liso)
Podengo portugalski szorstkowłosy duży (Podengo Português Grande a pelo cerdoso)
Podengo portugalski szorstkowłosy miniaturowy (Podengo Português Pequeno a pelo cerdoso)
Podengo portugalski szorstkowłosy średni (Podengo Português Medio a pelo cerdoso)

Młodszych szczeniąt – wiek od 4 do 6 miesięcy
Szczeniąt – wiek od 6 do 9 miesięcy
Młodzieży – wiek od 9 do 18 miesięcy
Pośrednia – wiek od 15 do 24 miesięcy
Otwarta – wiek powyżej 15 miesięcy
Użytkowa – wiek powyżej 15 miesięcy (wymagane odpowiednie certyfikaty )
Championów – dla psów z tytułem championa międzynarodowego lub krajowego ( wymagana kopia )
Weteranów – wiek dla psów i suk powyżej 8 lat
UWAGA: decydujący dla wyboru klasy jest wiek w dniu wystawy ( Regulamin Wystaw Psów Rasowych ZKwP – Zasady organizacji wystaw, pkt.6 )

Klubowa Chartów 2024:
 Puchary dla zwycięzców i finalistów konkurencji finałowych
 Rozety dla zwycięzców konkurencji finałowych
 Rozety dla Zwycięzców Ras
 Nagrody dla Zwycięzców Klubu
 Rozety dla lokat w klasie młodzieży, pośredniej, otwartej, użytkowej i championów,weteranów
 Rozety dla wszystkich zgłoszonych młodszych szczeniąt i szczeniąt
 Upominki dla każdego wystawcy
 Upominki dla najmłodszego i najstarszego zgłoszonego psa
 Upominki dla 1,50,100,200 i 267 zgłoszenia ( opłaconego i przyjętego )
 Upominki dla czworonożnych jubilatów czyli psów urodzonych 31.08 dowolnego roku

Klubowa Chartów polskich 2024:
 Puchary dla zwycięzców i finalistów konkurencji finałowych
 Rozeta dla Zwycięzcy Rasy
 Rozeta dla BOS
 Nagrody dla Zwycięzców Klubu i Młodzieżowych Zwycięzców Klubu
 Rozety dla lokat w klasie młodzieży, pośredniej, otwartej, użytkowej i championów,weteranów
 Rozety dla wszystkich zgłoszonych młodszych szczeniąt i szczeniąt
 Upominki dla każdego wystawcy
 Upominki dla najmłodszego i najstarszego zgłoszonego psa
 Upominki dla 1,50, 67 zgłoszenia ( opłaconego i przyjętego )
 Upominki dla czworonożnych jubilatów czyli psów urodzonych 31.08 dowolnego roku

FCI Central Euro Sighthound 2024:
Puchary dla zwycięzców i finalistów konkurencji finałowych
 Rozety dla zwycięzców konkurencji finałowych
 Rozety dla Zwycięzców Ras
 Rozety dla lokat w klasie młodzieży, pośredniej, otwartej, użytkowej i championów,weteranów
 Rozety dla wszystkich zgłoszonych młodszych szczeniąt i szczeniąt
 Upominki dla każdego wystawcy
 Upominki dla najmłodszego i najstarszego zgłoszonego psa
 Upominki dla 1,50,100,200,297 zgłoszenia ( opłaconego i przyjętego )
 Upominki dla czworonożnych jubilatów czyli psów urodzonych 1.09 dowolnego roku

NAJPIĘKNIEJSZE MŁODSZE SZCZENIĘ – o tytuł ten konkurują ze sobą psy i suki, które otrzymały tytuł „Najlepsze Młodsze Szczenię w Rasie”.
NAJPIĘKNIEJSZE SZCZENIĘ – o tytuł ten konkurują ze sobą psy i suki, które otrzymały tytuł „Najlepsze Szczenię w Rasie”.
NAJPIĘKNIEJSZY JUNIOR – o tytuł ten konkurują ze sobą psy i suki, które otrzymały tytuł „Najlepszy Junior w Rasie”.
NAJPIĘKNIEJSZY WETERAN – o tytuł ten konkurują ze sobą pies/suka, które otrzymały tytuł „Najlepszy Weteran w Rasie”.
NAJPIĘKNIEJSZY PIES UŻYTKOWY – o tytuł ten konkurują ze sobą pies/suka, które otrzymały w klasie użytkowej ocenę doskonałą i wniosek CWC
NAJPIĘKNIEJSZY PIES WYSTAWY – Best in Show – o tytuł ten konkurują zwycięzcy ras.
oraz
NAJPIĘKNIEJSZA PARA – Pies i suka tej samej rasy i tej samej odmiany, stanowiąca własność jednego właściciela.
NAJLEPSZA HODOWLA –
Grupę stanowią min. 3 a maks. 5 psów/suk jednej rasy, o tym samym przydomku hodowlanym. Psy nie muszą być własnością hodowcy.
NAJLEPSZY REPRODUKTOR –
Reproduktor wraz z minimum trójką potomstwa z co najmniej dwóch miotów.
NAJLEPSZA SUKA HODOWLANA –
Suka wraz z minimum trójką potomstwa z co najmniej dwóch miotów.
oraz w każdej rasie
NAJLEPSZA GŁOWA –  wybierana z nominacji
NAJLEPSZA SZATA HODOWLANA – wybierana z nominacji

Ocena sędziego jest ostateczna i nie podlega podważeniu. Wszelkie reklamacje z wyjątkiem samej oceny powinny być składane natychmiast wraz z wpłatą kaucji 100 zł, która przypada organizacji urządzającej wystawę, jeżeli po zbadaniu reklamacji okaże się, że jest bez podstawna.

1). Na wystawę mogą być zgłaszane psy zgodnie z regulaminem Wystaw Psów Rasowych Związku Kynologicznego w Polsce.
Zarząd Główny ZKwP przypomina o bezwzględnym przestrzeganiu Regulaminu Wystaw Psów Rasowych w zakresie obowiązku podawania przez wystawców numeru rodowodu PKR lub KW dla psów zgłaszanych do klasy pośredniej lub otwartej (pkt II, ppkt 4 a Regulaminu Wystaw).
2). Adnotacja “w przygotowaniu” możliwa jest wyłącznie dla psów zgłaszanych do klasy młodszych szczeniąt, szczeniąt lub młodzieży.
3). Psy/suki w klasach: młodszych szczeniąt i szczeniąt, importowane do Polski, mogą być przyjmowane na wystawy na podstawie oryginalnego numeru rodowodu eksportowego, wystawionego przez organizacje kynologiczne uznane przez FCI przed jego nostryfikacją lecz po rejestracji oddziałowej.
4). Jednocześnie przypominamy, że dla wszystkich psów stanowiących własność i współwłasność członków ZKwP wymagane jest podanie numeru rejestracyjnego psa/suki w oddziale ZKwP.

1. Wystawca odpowiada osobiście za wszystkie szkody wyrządzone przez psa.
2. Przez cały czas trwania wystawy psy muszą przebywać pod opieką wystawcy.
3. Wszystkie psy podlegają kontroli weterynaryjnej.Psy muszą być zaszczepione przeciwko wściekliźnie.
4. Wystawca jest zobowiązany przedstawić psa do oceny w odpowiednim czasie i ringu wg programu podanego w katalogu. W przeciwnym razie pies traci prawo do oceny.
5. Na wystawie i terenach przyległych obowiązuje bezwzględny zakaz sprzedaży szczeniąt.
6. Wszelkie protesty i roszczenia, z wyjątkiem werdyktu sędziego, należy przedstawić na piśmie i złożyć kaucję w wysokości 100 zł w sekretariacie wystawy. Jeżeli po sprawdzeniu okażą się one nieuzasadnione, kaucja przypadnie organizatorowi wystawy.

TYTUŁY i WYRÓŻNIENIA

CWC
– certyfikat na wystawowego championa mogą otrzymać psy/suki w wieku powyżej 15 miesięcy, które otrzymały lokatę pierwszą z oceną doskonałą w klasie pośredniej, otwartej, użytkowej i championów bez względu na ilość konkurentów.

FCI CENTRAL EURO SIGHTHOUND MINOR PUPPY WINNER 2024
– mogą otrzymać psy/suki, które uzyskały ocenę wybitnie obiecującą z pierwszą lokatą w klasie młodszych szczeniąt .

FCI CENTRAL EURO SIGHTHOUND PUPPY WINNER 2024
– mogą otrzymać psy/suki, które uzyskały ocenę wybitnie obiecującą z pierwszą lokatą w klasie szczeniąt.

FCI CENTRAL EURO JUNIOR SIGHTHOUND WINNER 2024
– mogą otrzymać w każdej rasie pies i suka, które uzyskały w klasie młodzieży ocenę doskonałą i pierwszą lokatę. W porównaniu Zwycięzców psa i suki wybiera się Najlepszego Juniora w Rasie. Wyboru tego sędzia dokonuje w trakcie porównania o Zwycięstwo Rasy.

FCI CENTRAL EURO SIGHTHOUND WINNER 2024
– o tytuł ten mogą ubiegać się psy/suki w każdej rasie z ocena mi doskonałymi z pierwszą lokatą i CWC, z klasy pośredniej, otwartej, użytkowej i championów, konkurując ze sobą w tzw. porównaniu.

FCI CENTRAL EURO VETERAN SIGHTHOUND WINNER 2024
– o tytuł ten mogą ubiegać się psy/suki w każdej rasie z ocenami doskonałymi z pierwszą lokatą w klasie weteranów.

ZWYCIĘZCA RASY (BOB) i ZWYCIĘZCA PŁCI PRZECIWNEJ (BOS)
– o tytuł ten konkurują ze sobą psy i suki, które zdobyły tytuły: „Młodzieżowy Zwycięzca Klubu” (obu płci), „Zwycięzca Klubu” oraz „Zwycięzca Klubu Weteranów” (obu płci). Po przyznaniu tytułu Zwycięzca Rasy (BOB), sędzia musi wybrać najlepszego przedstawiciela płci przeciwnej (BOS).

oraz

FCI CENTRAL EURO SIGHTHOUND BEST COUPLE 2024
– Pies i suka tej samej rasy i tej samej odmiany, stanowiąca własność jednego właściciela.

FCI CENTRAL EURO SIGHTHOUND BEST KENNEL 2024
– Grupę stanowią min. 3, a maks. 5 psów/suk jednej rasy, o tym samym przydomku hodowlanym. Psy nie muszą być własnością hodowcy.

CWC (duże)
– certyfikat na wystawowego championa mogą otrzymać psy/suki w wieku powyżej 15 miesięcy, które otrzymały lokatę pierwszą z oceną doskonałą w klasie pośredniej, otwartej, użytkowej i championów bez względu na ilość konkurentów.

MŁODZIEŻOWY ZWYCIĘZCA KLUBU Chorzów 2024
– tytuł ten może otrzymać pies/suka, który uzyska w klasie młodzieży ocenę doskonałą z lokatą pierwszą

NAJLEPSZY JUNIOR W RASIE WYSTAWY KLUBOWEJ Chorzów 2024
– o tytuł ten konkurują pies i suka, które otrzymały tytuł Młodzieżowy Zwycięzca Klubu. Wyboru tego dokonuje sędzia w trakcie porównania o Zwycięstwo Rasy

ZWYCIĘZCA KLUBU Chorzów 2024
– o tytuł ten mogą ubiegać się psy/suki w każdej rasie z ocenami doskonałymi z pierwszą lokatą i CWC, z klasy pośredniej, otwartej, użytkowej i championów, konkurując ze sobą w tzw. porównaniu.

ZWYCIĘZCA KLUBU WETERAN Chorzów 2024
– o tytuł ten mogą ubiegać się psy/suki w każdej rasie z ocenami doskonałymi z pierwszą lokatą w klasie weteranów.

NAJLEPSZY WETERAN W RASIE WYSTAWY KLUBOWEJ Chorzów 2024
– o tytuł ten konkurują pies i suka, które otrzymały tytuł Zwycięzca Weteranów.
Wyboru tego dokonuje się w trakcie porównania o Zwycięstwo Rasy

ZWYCIĘZCA RASY (BOB) I ZWYCIĘZCA PŁCI PRZECIWNEJ (BOS) WYSTAWY KLUBOWEJ Chorzów 2024
O tytuł ten konkurują:
Młodzieżowy Zwycięzca Klubu” – pies i suka
Zwycięzca Klubu Pies i Zwycięzca Klubu Suka
Zwycięzca Klubu Weteran – pies i suka.
Po przyznaniu tytułu Zwycięzca Rasy (BOB), sędzia wybiera Zwycięzcę Płci Przeciwnej (BOS).
Następnie wyłaniany jest Najlepszy Junior w Rasie spośród Młodzieżowych Zwycięzców Klubu ( pies i suka ) oraz Najlepszy Weteran w Rasie z porównania psa i suki z tytułem Zwycięzca Klubu Weteran.
Wybór Zwycięzcy Rasy (ZR lub BOB), a także Najlepszego Juniora w rasie i Najlepszego Weterana w rasie dokonywany jest jednoosobowo przez sędziego oceniającego w ringu psy danej rasy. W przypadku, gdy ocena psów tej samej rasy dokonywana jest przez kilku sędziów, organizator wystawy wyznacza jednego z nich do dokonania tego wyboru
Tytuł ten przyznawany jest jednoosobowo przez sędziego oceniającego w ringu psy danej rasy.

ZWYCIĘZCA WYSTAWY KLUBOWEJ ( BIS) Chorzów 2024
– o tytuł ten konkurują zwycięzcy poszczególnych ras.

NAJPIĘKNIEJSZE MŁODSZE SZCZENIĘ WYSTAWY KLUBOWEJ Chorzów 2024
– o tytuł ten konkurują pies i suka, które uzyskały tytuł Najlepsze Młodsze Szczenię w Rasie

NAJPIĘKNIEJSZE SZCZENIĘ WYSTAWY KLUBOWEJ Chorzów 2024
– udział w wyborze biorą psy/suki, które uzyskały tytuł Najlepsze Szczenię w Rasie.

NAJPIĘKNIEJSZY JUNIOR WYSTAWY KLUBOWEJ Chorzów 2024
– udział biorą psy/suki, które otrzymały tytuł Najlepszego Juniora w Rasie.

NAJPIĘKNIEJSZY WETERAN WYSTAWY KLUBOWEJ Chorzów 2024
– udział biorą psy i suki, które w klasie weteranów otrzymały tytuł Najlepszy Weteran w Rasie

NAJPIĘKNIEJSZY PIES UŻYTKOWY WYSTAWY KLUBOWEJ Chorzów 2024
– udział biorą psy i suki z klasy użytkowej z tytułem Najlepszy Pies Użytkowy w Rasie

NAJPIĘKNIEJSZA PARA WYSTAWY KLUBOWEJ Chorzów 2024
– o ten tytuł konkurują pies i suka będące własnością jednego właściciela.

NAJPIĘKNIEJSZA HODOWLA WYSTAWY KLUBOWEJ Chorzów 2024
– grupa min.3 psów a max.5 z tym samym przydomkiem hodowlanym

oraz

NAJPIĘKNIEJSZA GŁOWA W RASIE – o ten tytuł konkurują psy/suki z nominacjami
NAJPIĘKNIEJSZY RUCH W RASIE – o ten tytuł konkurują psy/suki z nominacjami

CWC ( duże )
– certyfikat na wystawowego championa mogą otrzymać psy/suki w wieku powyżej 15 miesięcy, które otrzymały lokatę pierwszą z oceną doskonałą w klasie pośredniej, otwartej, użytkowej i championów bez względu na ilość konkurentów.

MŁODZIEŻOWY ZWYCIĘZCA KLUBU Chorzów 2024
– tytuł ten może otrzymać pies/suka, który uzyska w klasie młodzieży ocenę doskonałą z lokatą pierwszą

NAJLEPSZY JUNIOR W RASIE WYSTAWY KLUBOWEJ Chorzów 2024
– o tytuł ten konkurują pies i suka, które otrzymały tytuł Młodzieżowy Zwycięzca Klubu. Wyboru tego dokonuje sędzia w trakcie porównania o Zwycięstwo Rasy

ZWYCIĘZCA KLUBU Chorzów 2024
– o tytuł ten mogą ubiegać się pies i suka z oceną doskonałą, pierwszą lokatą i CWC, z klasy pośredniej, otwartej, użytkowej i championów, konkurując ze sobą w tzw. porównaniu.

ZWYCIĘZCA KLUBU WETERAN Chorzów 2024
– o tytuł ten mogą ubiegać się pies i suka z oceną doskonałą z pierwszą lokatą w klasie weteranów.

NAJLEPSZY WETERAN W RASIE WYSTAWY KLUBOWEJ Chorzów 2024
– o tytuł ten konkurują pies i suka, które otrzymały tytuł Zwycięzca Weteranów. Wyboru tego dokonuje się w trakcie porównania o Zwycięstwo Rasy

ZWYCIĘZCA RASY (BOB) I ZWYCIĘZCA PŁCI PRZECIWNEJ (BOS) WYSTAWY KLUBOWEJ Chorzów 2024
O tytuł ten konkurują:
Młodzieżowy Zwycięzca Klubu” – pies i suka
Zwycięzca Klubu Pies i Zwycięzca Klubu Suka
Zwycięzca Klubu Weteran – pies i suka.
Po przyznaniu tytułu Zwycięzca Rasy (BOB), sędzia wybiera Zwycięzcę Płci Przeciwnej (BOS).
Następnie wyłaniany jest Najlepszy Junior w Rasie spośród Młodzieżowych Zwycięzców Klubu ( pies i suka ) oraz Najlepszy Weteran w Rasie z porównania psa i suki z tytułem Zwycięzca Klubu Weteran.
Wybór Zwycięzcy Rasy (ZR lub BOB), a także Najlepszego Juniora w rasie i Najlepszego Weterana w rasie dokonywany jest jednoosobowo przez sędziego oceniającego w ringu psy danej rasy

NAJPIĘKNIEJSZE MŁODSZE SZCZENIĘ WYSTAWY KLUBOWEJ Chorzów 2024
– o tytuł ten konkurują pies i suka, które uzyskały tytuł Najlepsze Młodsze Szczenię w Rasie

NAJPIĘKNIEJSZE SZCZENIĘ WYSTAWY KLUBOWEJ Chorzów 2024
– udział bierze pies i suka, które uzyskały tytuł Najlepsze Szczenię w Rasie.

NAJPIĘKNIEJSZY JUNIOR WYSTAWY KLUBOWEJ Chorzów 2024
– udział bierze pies i suka, które otrzymały tytuł Najlepszego Juniora w Rasie.

NAJPIĘKNIEJSZY WETERAN WYSTAWY KLUBOWEJ Chorzów 2024
– udział bierze pies i suka, które w klasie weteranów otrzymały tytuł Najlepszy Weteran w Rasie

NAJPIĘKNIEJSZY PIES UŻYTKOWY WYSTAWY KLUBOWEJ Chorzów 2024
– udział bierze pies i suka z klasy użytkowej z tytułem Najlepszy Pies Użytkowy w Rasie

NAJPIĘKNIEJSZA PARA WYSTAWY KLUBOWEJ Chorzów 2024
– o ten tytuł konkurują pies i suka będące własnością jednego właściciela.

NAJPIĘKNIEJSZA HODOWLA WYSTAWY KLUBOWEJ Chorzów 2024
– grupa min.3 psów a max.5 z tym samym przydomkiem hodowlanym

oraz

NAJPIĘKNIEJSZA GŁOWA W RASIE – o ten tytuł konkurują psy/suki z nominacjami
NAJPIĘKNIEJSZY RUCH W RASIE – o ten tytuł konkurują psy/suki z nominacjami

KATALOG

KATALOG –  FCI CENTRAL EURO SIGHTHOUND 2024 – tu będzie można pobrać  od godziny 8:00 w dniu wystawy

>> KATALOG FCI CESHS do pobrania<<

KATALOG – Wystawa Klubowa Chartów 2024 – tu będzie można pobrać  od godziny 8:00 w dniu wystawy
>> KATALOG do pobrania <<

KATALOG – Wystawa Klubowa Chartów Polskich 2024 – tu będzie można pobrać  od godziny 8:00 w dniu wystawy
>> KATALOG Klubowa chartów polskich do pobrania<<

WYNIKI

WYNIKI –  FCI CENTRAL EURO SIGHTHOUND 2024 tu będą wyniki

WYNIKI – Wystawa Klubowa Chartów 2024 tu będą wyniki

WYNIKI – Wystawa Klubowa Chartów Polskich 2024 – tu będą wyniki